KÖR FÖR ALLA!

Caroline lär ut en annorlunda sångteknik, så att alla kan lära sig sjunga.SjungaKör för alla!

Även du som tror dig sjunga fult, falskt etc. Därför är detta en kör som alla kan vara med i. Eftersom Caroline förutom sångpedagog är talpedagog så ingår även träning av talrösten. Den utvecklas alltså samtidigt som sångrösten så om man lär sig använda talrösten rätt, är det lättare att lära sig sjunga. I kören sjunger vi kända pop- och rocklåtar ackompanjerade av gitarr.

Visste du att sjungandet även aktiverar ditt glädjecentra,och kan därför fungera som friskvård?

Läs mer om ”Kör för alla” på hemsidan:
www.korforalla.se